Tarjoamme vuosittain kesätyöpaikan noin kuudelle­kymmenelle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle ensisijaisesti tuotannon eri työtehtävissä Rauman toimipaikassa.

Työskentely tehtaalla tapahtuu pääsään­töisesti ryhmässä ja  kolmessa vuorossa, joten edellytämme sinulta valmiutta vuorotyöhön. Monet kesätyöntekijämme jatkavat Oras Oy:ssä myös seuraavien kesätöiden tai opinnäytetöiden merkeissä.

Etsimme kesätyöntekijöitä mm. seuraaviin tehtäviin:

Kokoojan työtehtäviin kuuluu tuotteiden tai osakokoonpanojen kokoaminen, tuotteiden testaaminen sekä laaduntarkkailu ja pakkaaminen. Myös kokoonpanolaitteiden käyttäjäkunnossapitotyöt kuuluvat työtehtäviin. Tehtävässä menestyminen edellyttää tarkkuutta, huolellisuutta sekä sorminäppäryyttä.

Koneistajan työtehtäviin kuuluu messinkikomponenttien koneistus, laadunvarmistus sekä asetuksien vaihto. Tehtävässä menestyminen edellyttää tarkkuutta, huolellisuutta, tuote- sekä materiaalituntemusta. Myös taito käyttää mittavälineitä sekä piirustustenlukutaitoa edesauttavat työssä menestymistä.

Kromaamotyöntekijän työtehtäviin kuuluu muovi- ja messinkiosien ripustaminen kromaustelineisiin sekä osien purkaminen telineistä. Myös kromattavien kappaleiden laaduntarkastaminen kuuluu työtehtäviin. Tehtävässä menestyminen edellyttää huolellisuutta, tarkkuutta sekä tuotetuntemusta. Myös pinnanlaatu- sekä kemikaalituntemus edesauttavat työssä menestymistä.

Keernantekijän työtehtäviin kuuluu messinkivalussa käytettävien hiekkakeernojen valmistus Hot-Box keernakoneilla. Myös laaduntarkkailu sekä keernakoneen käyttäjäkunnossapitotehtävät kuuluvat keernantekijän työtehtäviin. Tehtävässä menestyminen edellyttää huolellisuutta, tuotetuntemusta sekä eri konetyyppien tuntemusta.

Varastotyöntekijän tehtäviin kuuluu tuotteiden kerääminen ja pakkaaminen asiakastilausten mukaisesti sekä lähetteen tekeminen. Tehtävässä menestyminen edellyttää huolellisuutta ja tarkkuutta, tuotetuntemusta sekä keruu- ja pakkaustyössä tarvittavien ohjelmien ja työkalujen hallintaa.