Haemme reippaita ja oma-aloitteisia eri alojen opiskeli­joita noin 3kk kestäviin harjoittelu­jaksoihin. Valtaosa kesä­harjoitteli­joistamme opiskelee teknillisellä tai luonnon­tieteellisellä alalla. Kesä­harjoittelu on usein alku mielen­kiintoiselle uralle ja moni palaakin toistuvasti työhön TVO-konserniin kehittyen kesä kesältä yhä paremmaksi ammattilaiseksi.

KUNNOSSAPIDON kesäharjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. ydinvoimalaitosyksiköiden ennakkohuolto- ja korjaustöissä avustamista. Haemme automaatio-, mekaaninen- ja sähkökunnossapitoon mm. automaatio-, kone-, energia-, sähkö- tai elektroniikka-alaa opiskelevia henkilöitä.

TOTEUTUSSUUNNITTELUN kesäharjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. automaatio-/sähkösuunnittelussa avustamista ja automaatio-/sähkösuunnitelmien dokumentointia. Haemme tehtäviin teknisen alan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijaa.

ASSISTENTTIPALVELUIDEN kesäharjoittelija avustaa monipuolisissa konsernin assistenttipalveluiden tehtävissä. Haemme tehtäviin esim. tradenomiopiskelijaa.

SÄHKÖNTUOTANTOON haemme mm. opiskelijoita säteilysuojelutehtäviin, käyttömiesharjoittelijoita ja prosessikemian/kemiantekniikan tai laboratorioalan opiskelijoita.

POSIVAN kesäharjoittelijan tehtäviin haetaan luonnon-/ympäristötieteen alan, geofysiikan, geologian ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijaa.