Tule kesätöihin UPM:n Rauman paperitehtaalle ja koe paras kesä ikinä.

Tääll tehdä paperi hyväll miimingill ja hyväs porukas. Ol suvi niingon fabriikis!

UPM:n Rauman tehdas on yksi konsernin nykyaikaisimmista ja suurimmista tehtaista. Tehtaaseen kuuluu kolme paperikonelinjaa, revintämassaosasto, kaksilinjainen kuorimo, kaksi hiomoa ja kuumahiertämöä, vesilaitos ja biologinen jätevedenpuhdistamo. Lisäksi alueella toimii biovoimalaitos, joka tuottaa prosessihöyryä ja sähköä paperitehtaalle sekä sähköä ja kaukolämpöä Rauman kaupungille. Rauman tehtaalla työskentelee noin 520 henkilöä

Vuoromestari

Ihmisläheistä vuoromestarin työtä tehdään kolmessa vuorossa ja tehtävät pitävät sisällään tuotannon johtamista, henkilöstöasioita ja turvallisuuden varmistamista. Vuoromestarin olennaisia työtehtäviä on suunnitella ja pitää huolta, että työpisteillä on oikea määrä työntekijöitä oikeaan aikaan. Tehtävä sopii hyvin esimerkiksi kemian-, biotuote- tai prosessitekniikan opiskelijalle.

Tuotannon ja kunnossapidon tehtävät

Kesän aikana tuuraat vakituisia työntekijöitä paperitehtaan vuorotyötehtävissä. Tuotanto pyörii kellon ympäri seitsemänä päivänä viikossa. Kunnossapidon tehtävissä olet mukana erilaisissa asennus- ja huoltotöissä päivävuorossa. Tehtävät sopivat kaikille teknisen alojen opiskelijoille.