Tarjoamme vuosittain kesätyöpaikan noin kuudelle­kymmenelle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle ensisijaisesti tuotannon eri työtehtävissä Rauman toimipaikassa.

Tarjoamme vuosittain kesätyöpaikan noin kuudelle­kymmenelle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle ensisijaisesti tuotannon eri työtehtävissä Rauman toimipaikassa.

Työskentely tehtaalla tapahtuu pääsään­töisesti ryhmässä ja kolmessa vuorossa, joten edellytämme sinulta valmiutta vuorotyöhön. Monet kesätyöntekijämme jatkavat Oras Oy:ssä myös seuraavien kesätöiden tai opinnäytetöiden merkeissä. Meillä voi työskennellä myös toimihenkilötehtävissä. Tarjoamme innovatiivisen ja tavoitelähtöisen työskentely-ympäristön kansainvälisessä yrityksessä, jonka strategia sekä pitkän ajan tavoitteet ovat selkeät.

Etsimme kesätyöntekijöitä mm. seuraaviin tehtäviin:

Kokoojan työtehtäviin kuuluu tuotteiden tai osakokoonpanojen kokoaminen, tuotteiden testaaminen sekä laaduntarkkailu ja pakkaaminen. Myös kokoonpanolaitteiden käyttäjäkunnossapitotyöt kuuluvat työtehtäviin. Tehtävässä menestyminen edellyttää tarkkuutta, huolellisuutta sekä sorminäppäryyttä.

Koneistajan työtehtäviin kuuluu messinkikomponenttien koneistus, laadunvarmistus sekä asetuksien vaihto. Tehtävässä menestyminen edellyttää tarkkuutta, huolellisuutta, tuote- sekä materiaalituntemusta. Myös taito käyttää mittavälineitä sekä piirustustenlukutaitoa edesauttavat työssä menestymistä.

Kromaamotyöntekijän työtehtäviin kuuluu muovi- ja messinkiosien ripustaminen kromaustelineisiin sekä osien purkaminen telineistä. Myös kromattavien kappaleiden laaduntarkastaminen kuuluu työtehtäviin. Tehtävässä menestyminen edellyttää huolellisuutta, tarkkuutta sekä tuotetuntemusta. Myös pinnanlaatu- sekä kemikaalituntemus edesauttavat työssä menestymistä.

Varastotyöntekijän tehtäviin kuuluu tuotteiden kerääminen ja pakkaaminen asiakastilausten mukaisesti sekä lähetteen tekeminen. Tehtävässä menestyminen edellyttää huolellisuutta ja tarkkuutta, tuotetuntemusta sekä keruu- ja pakkaustyössä tarvittavien ohjelmien ja työkalujen hallintaa.

Tuotekehitysinsinöörin tehtävässä työskentelet monipuolisissa ja haastavissa tuotekehitysprojekteissa osana yrityksen tuotekehitystiimiä. Työ koostuu uusien tuotteiden suunnitteluprojekteista ja nykyisten tuotteiden kehittämisestä. Tuotekehitysinsinööri tekee tiivistä yhteistyötä muiden suunnittelijoiden, muotoilijoiden, hankinnan sekä tuotannon kanssa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää  diplomi-insinöörin tai tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoa, erilaisten suunnitteluohjelmien sujuvaa käyttöä sekä materiaalituntemusta.

Kesätyössä Oras Groupilla

 

Oras Groupilla otetaan kaikkien näkemykset huomioon ja uusia ideoita arvostetaan. Kansainvälinen ja sopivan haastava ympäristö tarjoaa monenlaisia työtehtäviä sekä etenemismahdollisuuksia uralla. Materiaalitekniikan DI Jomi Virtanen 27v., eteni viiden kesätyövuoden jälkeen diplomityönteon kautta vakinaiseksi työntekijäksi Oras Groupilla. Työ on mielenkiintoista ja oikeasti merkityksellistä sekä monia meitä koskettavaa. Vai mistä hanasta sinä lasket juoma- tai kylpyvetesi?

 

Mitkä ovat tehtäväsi ja toimenkuvasi?

Toimenkuvani on ollut materiaalitekniikan asiantuntija, ja helmikuun 2020 alusta alkaen titteli muuttuu R&D Laboratory Manageriksi. Työtehtäviini kuuluu materiaaleihin liittyvä tuotekehitys ja testaus. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisten muovien, rasvojen ja komposiittien testaamista ja soveltuvuuden arvioimista. Yhteistyötä teen sekä tuotekehityksen että tuotannon kanssa. Lisäksi työhöni kuuluu erityisesti uusiin tuotteisiin liittyvä tuotetestaus.

Diplomityöni liittyi vesiverkostossa olevien paineistettujen komposiittiosien laadun ja pitkäikäisyyden varmistamiseen. Nyt työstä saatuja tuloksia ja menetelmiä hyödynnetään käytännössä.

Mikä on parasta työssäsi?

Ongelmanratkaisu on läsnä jokapäiväisessä työssä ja työni tarjoaa sopivasti haastetta. Vaikeammissa pulmissa on apua on saatavilla helposti. Koen myös että työlläni on merkitystä, ja saan työssäni tuoda omia ideoitani esiin.

Kuvaile meille perehdytysprosessiasi, mikä siinä oli mieleenpainuvinta?

Ollessani harjoittelijana perehdytys oli hyvin laaja, ja koostui erikseen järjestetyistä tapaamisista toimihenkilöiden kanssa. Samalla tutuksi tulivat myös useat erilaiset toimenkuvat. Näin muodostui laajempi näkökulma siitä, minkälaisia työtehtäviä Oras Groupissa on.

Keskustelemme esimieheni kanssa viikoittain. Tuki ja apu ovat lähellä ja koen keskusteluiden olevan merkityksellisiä, vaikka joka viikko ei välttämättä tärkeitä asioita olisikaan esillä.

Kuvaile työtovereitasi ja työyhteisöäsi, mistä annat kiitosta?

Tulen hyvin toimeen kollegoiden kanssa, ja yleinen ilmapiiri on positiivinen. Useina aamuina on mukavaa lähteä töihin. Esimiestyö on ollut kannustavaa, ja näkemykseni erilaisissa asioissa on otettu huomioon.

Mitkä ovat 5 parasta asiaa Oras Groupissa työnantajana?

1. Omien näkemysteni huomioon ottaminen
2. Ilmapiiri ja työkaverit
3. Vaikuttamisen mahdollisuus
4. Sopivasti haastava työ
5. Kansainvälisyys ja uusiin ihmisiin tutustuminen

Miksi Oras Groupille kannattaa hakea kesätöihin?

Oras Groupilla on tarjolla monenlaista työtehtävää, ja kesätöiden kautta on mahdollista edetä urallaan. Oras Group on sopivan kokoinen yritys, vaikka työtehtäviä on paljon, on jokainen niistä kuitenkin merkittävä.

Mikä on parasta Rauman seudulla? Miksi Rauman seudulle kannattaa tulla kesätöihin?

Rauma on sopivan kokoinen kaupunki. Palveluita on kohtuullisen kattavasti, ilman ruuhkia ja ison kaupungin levottomuuksia. Meren läheisyys antaa oman mausteensa kaupunkikuvaan.

Mikä on ollut paras/ikimuistoisin kesätyökokemuksesi?

Mitään yksittäistä parasta kokemusta on vaikea sanoa. Varmasti jotain hyvästä viihtymisestäni Oras Groupissa kertoo kuitenkin se, että viitenä peräkkäisenä kesänä hain aina uudestaan tänne töihin, ja nyt olen talossa vakitöissä. Uuden tehtäväni myötä tulevaisuus vaikuttaa erityisen lupaavalta.