Haemme reippaita ja oma-aloitteisia eri alojen opiskeli­joita noin 3kk kestäviin harjoittelu­jaksoihin. Valtaosa kesä­harjoitteli­joistamme opiskelee teknillisellä tai luonnon­tieteellisellä alalla. Kesä­harjoittelu on usein alku mielen­kiintoiselle uralle ja moni palaakin toistuvasti työhön TVO-konserniin kehittyen kesä kesältä yhä paremmaksi ammattilaiseksi.

Kesäharjoittelu / Säteilysuojelu

Haemme Tuotannon tuki -yksikköön Säteilysuojelutiimiin opiskelijoita säteilysuojelutehtäviin. Työ koostuu erilaisista säteilysuojeluun liittyvistä tehtävistä, kuten kenkärajahuollosta, opastamisesta, ohjaamisesta, mittauksista ja säteilysuojausten tekemisestä. Vuosihuoltojen aikana työ on kolmivuorotyötä.  Hakijalta toivomme reipasta otetta työtehtäviin, yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta. Aiemmat kokemukset säteilytyöstä tai voimalaitostekniikkaan liittyvät opinnot eivät ole välttämättömiä, mutta katsotaan eduksi.

Kesäharjoittelu / Lakiasiat

Haemme harjoittelijaa TVO-konsernin lakiasiaintiimiin Olkiluotoon avustaviin lakimiestehtäviin. Työskentelet osana lakiasiaintiimiä ja tuet tiimin lakimiehiä monenlaisissa toimeksiannoissa, jotka voivat liittyä esimerkiksi sopimuksiin, yhtiöoikeudellisiin asioihin ja tiedonhakuun sekä yleiseen juridiseen neuvonantoon mielenkiinnostasi ja kokemuksestasi riippuen.

Olet loppuvaiheen oikeustieteen yliopisto-opiskelija ja sinulla on hyvä suomen ja englannin kielen taito. Olet tarkka, energinen ja omaat reippaan asenteen. Työkokemus yrityksen lakiasiainosastolta tai liikejuridiikkaan erikoistuneesta asianajotoimistosta sekä kokemus opiskelijavaihdosta ulkomailta katsotaan eduksesi.

Kesäharjoittelu / Kunnossapito, automaatiokunnossapito (OL1, OL2) 

Tehtävässäsi avustat ja tuet automaatioasentajia ydinvoimalaitosyksiköiden ennakkohuolto- ja korjaustöissä. Tehtävään voi sisältyä myös kehitystehtävissä avustamista. 

Opiskelet automaatio-, tietotekniikka- tai elektroniikka-alaa ja haluat kehittyä oman alasi kunnossapidon ammattilaiseksi. Tehtävä edellyttää oma-aloitteisuutta ja hyviä yhteistyötaitoja. 

Kesäharjoittelu / Konetekniikka

Haemme harjoittelijaa voimalaitostekniikan osaamiskeskukseen. Tehtävänä on dokumentoida vaatimukset mekaanisten laitteiden valinnalle, vaihtoehdoille, rakenteille, materiaalien vaatimuksille, testauksille jne. sekä viranomaistehtävien ja poikkeamien käsittelyn koordinointi. Sopiva koulutustausta tehtävään on teknillisen yliopiston (DI) tai ammattikorkeakouluopinnot (insinööri).

Kesäharjoittelu / Geologia, geofysiikka tai hydrogeologia

Kesäharjoittelijan työhön kuuluu erilaisia geotieteellisiin tutkimuksiin ja aineistoihin liittyviä töitä sekä tutkimustiedon hallintaa liittyen kallion soveltuvuusluokittelun ja monitoroinnin aineistoihin. Työ sisältää mm. rakojen tulkintaa kairareikäkuva-aineistoista sekä tutkimustietojärjestelmän ylläpidollisia tehtäviä kuten uusien tutkimusaineistojen kokoamista, tallentamista ja vanhojen tietojen täydentämistä. Työtehtävässä on eduksi kokemus excel-makroista ja ohjelmoinnista. Harjoittelupaikka soveltuu geotieteiden alan opiskelijalle.