Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on energiayhtiö, joka tuottaa sähköä Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa kahdella laitosyksiköllä (OL1 ja OL2). OL3-voimalaitosyksikön valmistuttua lähes kolmasosa Suomen sähköstä tulee yhdeltä saarelta. TVO-konserniin kuuluva Posiva Oy on käytöstä poistetun ydinpolttoaineen loppusijoituksen edelläkävijä maailmassa.

Olkiluoto on Suomen ydinosaamisen ja useiden eri alojen ydinosaajien keskus. Tarjoamme joka vuosi hiukkasen parempaa kesäduunia noin sadalle reippaalle ja oma-aloitteiselle opiskelijalle. Valtaosa kesäharjoittelijoistamme opiskelee teknillisellä tai luonnontieteellisellä alalla. Kesäharjoittelu on usein alku mielenkiintoiselle uralle ja moni palaakin toistuvasti työhön TVO-konserniin kehittyen kesä kesältä yhä paremmaksi ydinalan ammattilaiseksi. Haku n. 3kk kestäviin kesäharjoitteluihin alkaa 11.01.2021. Tarjolla on mm. seuraavia tehtäviä:

Kesäharjoittelu / Säteilysuojelu

Haemme Tuotannon tuki -yksikköön Säteilysuojelutiimiin opiskelijoita säteilysuojelutehtäviin. Työ koostuu erilaisista säteilysuojeluun liittyvistä tehtävistä, kuten kenkärajahuollosta, opastamisesta, ohjaamisesta, mittauksista ja säteilysuojausten tekemisestä. Vuosihuoltojen aikana työ on kolmivuorotyötä.  Hakijalta toivomme reipasta otetta työtehtäviin, yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta. Aiemmat kokemukset säteilytyöstä tai voimalaitostekniikkaan liittyvät opinnot eivät ole välttämättömiä, mutta katsotaan eduksi.

Kesäharjoittelu / Kunnossapito, mekaaninen kunnossapito OL3

Tehtävänä on osallistua yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa suoritettaviin kunnossapito- ja korjaustöiden sekä määräaikaiskokeiden suorituksiin. Harjoittelujakson aikana on mahdollista tutustua laaja-alaisesti erilaisten laitteiden toimintaan ja rakenteisiin. Tehtävä sopii tekniikan alan opiskelijalle (esim. kone-, energia-, autoinsinöörin ala). 

Kesäharjoittelu / Automaatiotekniikka, käyttöautomaatio

Käyttöautomaatiotiimi vastaa OL1/OL2/OL3 -laitosten käyttöautomaatio- ja käyttöliittymäjärjestelmien uusintaprojekteista, muutostöistä ja eliniän hallintaan liittyvistä tehtävistä. Kesäharjoittelija osallistuu käyttöautomaation meneillään oleviin työtehtäviin sekä laatii niihin liittyviä selvityksiä. Haemme tehtävään vähintään 2.-3. vuosikurssin automaatiotekniikan yliopisto-opiskelijaa (DI) tai korkeakouluopiskelijaa (ins.), jolla on aktiivinen, reipas ja oma-aloitteinen ote työtehtäviin.

Kesäharjoittelu / Geologia, geofysiikka tai hydrogeologia

Geoalan kesäharjoittelijan työhön kuuluu Posivan loppusijoitushankkeeseen liittyvien paikkatutkimusten toteuttamista ja tutkimustiedon hallintaa. Työ sisältää mm. geologista kartoitusta, näytteenottoa ja muita paikkatutkimusten suorittamiseen liittyviä töitä. Harjoittelupaikka soveltuu geotieteiden opinnot aloittaneelle tai jo muutaman vuoden opiskelleelle hakijalle.

Kesäharjoittelu / Henkilöstöhallinto

Haemme kesäharjoittelijaa erilaisiin henkilöstöhallinnon avustaviin tehtäviin. Olet järjestelmällinen tekijä, omaat sujuvat ja monipuoliset tietotekniset taidot sekä opiskelet tai olet suuntautunut HR-tehtäviin. Tehtävä soveltuu esimerkiksi tradenomi- tai KTM-opiskelijalle.