Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on energiayhtiö, joka tuottaa sähköä Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa kahdella laitosyksiköllä (OL1 ja OL2). Suomen suurimman ilmastoteon, OL3:n myötä lähes kolmasosa Suomen sähköstä tulee yhdeltä saarelta. TVO-konserniin kuuluva Posiva Oy on käytöstä poistetun ydinpolttoaineen loppusijoituksen edelläkävijä maailmassa.

Olkiluoto on Suomen ydinosaamisen ja useiden eri alojen ydinosaajien keskus. Tarjoamme joka vuosi hiukkasen parempaa kesäduunia noin sadalle reippaalle ja oma-aloitteiselle opiskelijalle. Valtaosa kesäharjoittelijoistamme opiskelee teknillisellä tai luonnontieteellisellä alalla. Kesäharjoittelu on usein alku mielenkiintoiselle uralle ja moni palaakin toistuvasti työhön TVO-konserniin kehittyen kesä kesältä yhä paremmaksi ydinalan ammattilaiseksi. 

Haku n. 3kk kestäviin kesäharjoitteluihin alkaa 10.01.2022 ja hakuaikaa on 20.2.2022 saakka. Tarjolla on mm. seuraavia tehtäviä: 

Kesäharjoittelu/ Säteilysuojelu

Haemme Tuotannon tuki – yksikköön Säteilysuojelutiimiin opiskelijoita säteilysuojelutehtäviin. Työ koostuu erilaisista säteilysuojeluun liittyvistä tehtävistä, kuten kenkärajahuollosta, opastamisesta, ohjaamisesta, mittauksista ja säteilysuojausten tekemisestä. Vuosihuoltojen aikana työ on kolmivuorotyötä. Hakijalta toivomme reipasta otetta työtehtäviin, yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta. Aiemmat kokemukset säteilytyöstä tai voimalaitostekniikkaan liittyvät opinnot eivät ole välttämättömiä, mutta katsotaan eduksi. 

Kesäharjoittelu/ Automaatiotekniikka, käyttöautomaatio

Haemme kesäharjoittelijaa automaatiotekniikan yksikön käyttöautomaatiotiimiin. Käyttöautomaatiotiimi vastaa OL1/OL2/OL3 -laitosten käyttöautomaatio- ja käyttöliittymäjärjestelmien uusintaprojekteista, muutostöistä ja eliniän hallintaan liittyvistä tehtävistä. Kesäharjoittelija osallistuu käyttöautomaation meneillään oleviin työtehtäviin sekä laatii niihin liittyviä selvityksiä. Haemme tehtävään vähintään 2.-3. vuosikurssin automaatiotekniikan yliopisto-opiskelijaa (DI) tai korkeakouluopiskelijaa (ins.), jolla on aktiivinen, reipas ja oma-aloitteinen ote työtehtäviin. 

Kesäharjoittelu/ Kunnossapito, Automaatiokunnossapito

Tehtävässäsi avustat ja tuet automaatioasentajia ydinvoimalaitosyksiköiden ennakkohuolto- ja korjaustöissä. Tehtävään voi sisältyä myös kehitystehtävissä avustamista. Opiskelet automaatio-, tietotekniikka- tai elektroniikka-alaa ja haluat kehittyä oman alasi kunnossapidon ammattilaiseksi. Tehtävä edellyttää oma-aloitteisuutta ja hyviä yhteistyötaitoja. 

Kesäharjoittelu/ Geologia

Geologian kesäharjoittelijan työhön kuuluu Posivan loppusijoitushankkeeseen liittyvien paikkatutkimusten toteuttamista ja tutkimustiedon hallintaa. Työ sisältää mm. geologista kartoitusta, mittauksia ja muita paikkatutkimusten suorittamiseen liittyviä töitä riippuen käynnissä olevista paikkatutkimuksista. Tutkimusaineiston hallinta koostuu tutkimustietojärjestelmän ylläpidollisista tehtävistä, kuten uusien aineistojen tallentamisesta. Harjoittelupaikka soveltuu geotieteiden opinnot aloittaneelle tai jo muutaman vuoden opiskelleelle hakijalle. Toivomme omatoimisuutta ja kykyä siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen. 

Kesäharjoittelu/ Henkilöstöhallinto

Haemme kesäharjoittelijaa HR-tehtäviin, jotka sisältävät henkilöstöpalveluiden, resurssihankinnan ja koulutuksen avustavia tehtäviä. Olet järjestelmällinen, asiakaspalveluhenkinen ja oma-aloitteinen. Omaat sujuvat ja monipuoliset tietotekniset taidot sekä opiskelet tai olet suuntautunut HR-tehtäviin. Tehtävä soveltuu esimerkiksi tradenomi- tai KTM-opiskelijalle.